Επιτροπή κατά Γερμανίας Απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Μαΐου 1989. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. # Παράβαση κράτους - Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων - Υποκατάστατα γάλακτος. # Υπόθεση 76/86. TITJUR