Sag C-516/17: Domstolens dom (Store Afdeling) af 29. juli 2019 — Spiegel Online GmbH mod Volker Beck (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — ophavsret og beslægtede rettigheder — direktiv 2001/29/EF — informationssamfund — harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder — artikel 5, stk. 3 — undtagelser og indskrænkninger — rækkevidde — artikel 5, stk. 3, litra c) og d) — redegørelser for dagsbegivenheder — citater — anvendelse af links — tilgængeliggørelse for almenheden på lovlig vis — Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder — artikel 11 — ytrings- og informationsfrihed)