Věc C-516/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. července 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Spiegel Online GmbH v. Volker Beck („Řízení o předběžné otázce — Autorské právo a práva s ním související — Směrnice 2001/29/ES — Informační společnost — Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících — Článek 5 odst. 3 — Výjimky a omezení — Rozsah — Článek 5 odst. 3 písm. c) a d) — Zpravodajství týkající se aktuálních událostí — Citace — Užití hypertextových odkazů — Oprávněné zpřístupnění veřejnosti — Listina základních práv Evropské unie — Článek 11 — Svoboda projevu a informací“)