Komisjoni määrus (EMÜ) nr 1552/80, 20. juuni 1980, üksikasjalike eeskirjade kohta haldusabi andmiseks teatavatele eksporditavatele juustudele, mis Austraaliasse importimise korral vastavad erirežiimi tingimustele