Γραπτή ερώτηση αριθ. 963/81 του κ. Damseaux προς την Επιτροπή Θέμα: Συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στα γραμματόσημα