Τροποποιημένη πρόταση του κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που ανοίγει για το έτος 1986 και με τρόπο αυτόνομο, μια εξαιρετική ποσόστωση για την εισαγωγή βοείων κρεάτων υψηλής ποιότητας, νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη ή κατεψυγμένων των διακρίσεων 02.01 Α II α) και 02.01 Α II 6) του κοινού δασμολογίου