ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 2533/98 του Graham MATHER προς την Επ τροπή. Δαπάνες της Επιτροπής για την ενημερωτική εκστρατεία