SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2533/98 af Graham MATHER til Kommissionen. Udgifter til Kommissionens informationskampagner