Γραπτή ερώτηση αριθ. 1559/82 του κ. Horst Seefeld προς την Επιτροπή Θέμα: Ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό