Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/146 z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 333/2010, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2312, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1081, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/897, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/893 i rozporządzenie (UE) nr 184/2011 dotyczące zezwoleń na stosowanie preparatu Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako dodatku paszowego (Tekst mający znaczenie dla EOG)