Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2975/81 της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 1981 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη