SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 802/98 van André LAIGNEL aan de Commissie. DOC_NE\QE\347\347821 PE 268.067