Γραπτή ερώτηση αριθ. 503/84 του κ. Eisso Woltjer προς την Επιτροπή Θέμα: Το βρετανικό μερίδιο των εισαγωγών κατεψυγμένου κρέατος που προορίζεται για επεξεργασία, βάσει των διατάξεων της ρυθμίσεως Α