Γραπτή ερώτηση αριθ. 1151/81 του Λόρδου O’Hagan προς την Επιτροπή Θέμα: Βρετανική βιομηχανία