Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2788/85 της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 1985 περί τροποποιήσεως των εισφορών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα σιτηρά και την όρυζα