Υπόθεση T-298/15: Προσφυγή της 8ης Ιουνίου 2015 — Atlas κατά ΓΕΕΑ (EFEKT PERLENIA)