Γραπτή ερώτηση αριθ. 1283/82 του κ. Giovanni Travaglini προς την Επιτροπή Θέμα: Καθιέρωση σειράς μαθημάτων για επιστημονικούς κλάδους σχετικούς με την θάλασσα στις παραθαλάσσιες περιοχές της Κοινότητας