Γραπτή ερώτηση αριθ. 2074/80 του Sir Frederick Warner προς την Επιτροπή Θέμα: Κοινή χρηματοδότηση σχεδίων του Ε.Τ.Α.