Απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1982 για τη σύναψη συμφωνίας που τροποποιεί τη συμφωνία συντονισμού Κοινότητας - COST περί συντονισμένης δράσεως στον τομέα της φυσικοχημικής συμπεριφοράς των ατμοσφαιρικών ρύπων (δράση COST 61 α δις) #Συμφωνία που τροποποιεί τη συμφωνία συντονισμού Κοινότητας - COST για συντονισμένη δράση στον τομέα της φυσικοχημικής συμπεριφοράς των ατμοσφαιρικών ρύπων (δράση COST 61 α δις)