Γραπτή ερώτηση αριθ. 1169/81 της κας Squarcialupi προς την Επιτροπή Θέμα: Αποστράγγιση σε ελώδεις ζώνες της Ιρλανδίας