Razpis za zbiranje vlog za pridobitev dovoljenja za iskanje ogljikovodikov v bloku Q7 nizozemskega epikontinentalnega pasu.