Zadeva C-584/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. decembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesgericht für Strafsachen Wien – Avstrija) – kazenski postopek proti A in drugim (Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski preiskovalni nalog – Direktiva 2014/41/EU – Člen 1(1) – Člen 2(c)(i) in (ii) – Pojma „pravosodni organ“ in „odreditveni organ“ – Evropski preiskovalni nalog, ki ga izda državno tožilstvo države članice – Neodvisnost od izvršilne veje oblasti)