Kawża C-584/19: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tat-8 ta’ Diċembru 2020 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Landesgericht für Strafsachen Wien – L-Awstrija) – proċeduri kriminali kontra A et (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji kriminali – Ordni ta’ investigazzjoni Ewropea – Direttiva 2014/41/UE – Artikolu 1(1) – Artikolu 2(c)(i) u (ii) – Kunċetti ta’ “awtorità ġudizzjarja” u ta’ “awtorità ġudizzjarja emittenti” – Ordni ta’ investigazzjoni Ewropea maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prosekutur ta’ Stat Membru – Indipendenza fir-rigward tal-poter eżekuttiv)