Byla C-584/19: 2020 m. gruodžio 8 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas (Landesgericht für Strafsachen Wien (Austrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš A ir kt. (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Teismų bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose – Europos tyrimo orderis – Direktyva 2014/41/ES – 1 straipsnio 1 dalis – 2 straipsnio c punkto i ir ii papunkčiai – „Teisminės institucijos“ ir „išduodančiosios institucijos“ sąvokos – Valstybės narės prokuratūros išduotas Europos tyrimo orderis – Nepriklausomumas nuo vykdomosios valdžios)