C-584/19. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2020. december 8-i ítélete (a Landesgericht für Strafsachen Wien [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – az A és társai elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal – Büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Európai nyomozási határozat – 2014/41/EU irányelv – Az 1. cikk (1) bekezdése – A 2. cikk c) pontjának i. és ii. alpontja – Az „igazságügyi hatóság” és a „kibocsátó hatóság” fogalma – Valamely tagállam ügyészsége által kibocsátott európai nyomozási határozat – A végrehajtó hatalomtól való függetlenség)