Kohtuasi T-230/12: Üldkohtu 21. novembri 2012 . aasta määrus — Axa Belgium versus komisjon