/* */

Γνώμη σχετικά με διαρκή πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη διάθεση αχλαδιών, αποσυρόμενων από την αγορά, στις βιομηχανίες αποστάξεως