Απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 1987 για τη σύναψη του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας της GATT περί των δημοσίων συμβάσεων #Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας περί των δημοσίων συμβάσεων