Γραπτή ερώτηση E-1592/07 υποβολή: Chris Davies (ALDE) προς την Επιτροπή. Διασφάλιση της διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές