Γραπτή ερώτηση αριθ. 1945/85 της κ. Raymonde Dury προς την Επιτροπή Θέμα: Phenergan, Theralène, Algotropyl: φάρμακα που ευθύνονται για το θάνατο νεογέννητων