Ανακοίνωση σχετικά με κοινή πολιτική όσον αφορά την επάνδρωση σκαφών τακτικών υπηρεσιών επιβατικών μεταφορών και πορθμείων που λειτουργούν στο εσωτερικό και μεταξύ κρατών μελών