Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2835/83 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 1983 περί καθορισμού της ακριβούς χρονικής περιόδου, μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 1983 και της 31ης Μαρτίου 1984, κατά την οποία απαγορεύεται η χρήση γρίπων, δανικών σχοινότρατων ή παρόμοιων δικτυών, καθώς και η χρήση γρι—γρι και θυλάκων σε ορισμένες αλιευτικές περιοχές δυτικά της Σκοτίας