Γραπτή ερώτηση αριθ. 1021/87 του κ. Richard Cottrell προς την Επιτροπή Θέμα: Απάντηση της Επιτροπής στην πρωτοβουλία των ΗΠΑ όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις