Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa: M.9524 – Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2019/C 341/05