Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2090/89 της Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 1989 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για τον εφοδιασμό των πορτογαλικών βιομηχανιών ραφιναρίσματος στη διάρκεια της περιόδου εμπορίας 1989/90, σε ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαρότευτλα που έχουν συγκομιστεί στην Κοινότητα