Τροποποίηση της προκήρυξης διαγωνισμού επιστροφής κατά την εξαγωγή του μαλακού σίτου στις χώρες των ζωνών Ι, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και τις Καναρίους Νήσους