Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2691/81 της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 1981 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων πού προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη