ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ Α :# Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3651/88 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1988 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κρουστικών εκτυπωτών χαρακτήρων με πίνακα κουκίδων καταγωγής Ιαπωνίας