Γραπτή ερώτηση αριθ. 1980/83 της κ. Joyce Quin προς την Επιτροπή Θέμα: Χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ανασυγκρότηση μιας ναυπηγικής βιομηχανίας