Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. septembra 2017 do 30. septembra 2017 (Objavljeno v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta)