Sažetak odluka Europske unije o odobrenjima za stavljanje u promet lijekova od 1. rujna 2017. do 30. rujna 2017. (Objavljeno u skladu s člankom 13. ili člankom 38. Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća)