Kommissionens förordning (EG) nr 94/2001 av den 17 januari 2001 om fastställande av representativa priser för fjäderfäkött, ägg och äggalbumin samt om ändring av förordning (EG) nr 1484/95