Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2001 af 17. januar 2001 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95