Έκθεση για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2004 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού