Γραπτή ερώτηση E-1864/10 υποβολή: Nessa Childers (S&D) προς την Επιτροπή. Εισαγωγή του ελέγχου ψυχικής υγείας