Doporučení Rady ze dne 11. července 2017 k národnímu programu reforem Portugalska na rok 2017 a stanovisko Rady k programu stability Portugalska z roku 2017