Mål T-473/12: Tribunalens dom av den 5 februari 2015 – Aer Lingus mot kommissionen (Statligt stöd — Irländsk flygskatt — Lägre skattesats för flygningar till en destination som ligger högst 300 kilometer från Dublins flygplats — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och i vilket det förordnas att stödet ska återkrävas — Fördel — Selektiv karaktär — Identifiering av stödmottagarna — Artikel 14 i förordning (EG) nr 659/1999 — Motiveringsskyldighet)