Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 31/2019 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2019/1219]