Komission päätös, annettu 9 päivänä joulukuuta 2013 , luonnonmukaista tuotantoa koskevaa teknistä neuvontaa antavan ryhmän jäsenten nimittämisestä ja varallaololuettelon laatimisesta annetun päätöksen 2010/206/EU muuttamisesta