KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Nõukogu määrusega (EÜ) nr 577/98 (liikmesriikidevahelise kaubavahetuse ühenduse statistika kohta) komisjonile antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse rakendamise kohta